Vad är och gör en Managementkonsult?

En Managementkonsult arbetar med strategisk övergripande affärsutveckling hos kundföretag tillsammans med företagets ledning och chefer.