Ny som chef

Ny som chef är det nya utbildnings begreppet inom branschen för företag som säljer chefsutbildningar. Naturlig utveckling som sker i symbios med kundernas benägenhet att söka efter tjänsten i fråga. Tidigare mera klassiska sökbegrepp är chefsutbildning, ledarskapsutbildning och kurs i ledarskap har fått stå åt sidan för att beskriva situationen som personen är i som har behov av tjänsten = Ny som chef.

Kompetenstrappan är viktig för alla medarbetare men ytterst så för dem som nyss blivit utnämnd till ny chef. Här är det oerhört viktigt att höja kompetensen ett par snäpp:

ny-som-chef