Hotet mot Executive Search företagen: LinkedIn

Flera av de stora Executive Search företagen har problem. Trenden går mot inhouse avdelningar som med hjälp av LinkedIn rekryterar nya chefer själva. Time Warner Group är ett sådant framgångsrikt excempel.

Framtiden med LinkedIn

LinkedIn är här för att stanna det råder det ingen tvekan om. Det är det vi människor som har valt då vi alla är där och nätverkar.

Executive Search företagen

Executive Search företagen + LinkedIn

Det finns de Executive Search företag som verkligen använder LinkedIn och de som är lite avvaktande. Först skall vi titta på skillnaderna dessa företag mellan och rada upp vilka företag som använder LinkedIn allra mest.

Executive Search företagen – LinkedIn

Här har vi en lista på de Executive Search företag som har låg närvaro på LinkedIn
Ett av Sveriges ledande bolag inom är K2 Search AB

Yhtiön joukkue on kriittisin johtoryhmä . Etsi kokenut rekrytointitoimistoja Suomessa >> K2 Search Oy
Suorahaku >>