Historik managementkonsulter i Sverige

På 50 talet tog man in konsulter för att höja produktiviteten. När 60 talet kom så märktes strategikonsulterna av med sitt intåg på arbetsmarknaden.

Numera hyr företagen in managementkonsulter i allt större omfattning istället för att använda sig av en strategistab på 10-15 personer som man tidigare ofta gjorde.