Executive Search vs Interim management

Executive Search

Executive Search är det finaste ordet företagen som erbjuder rekrytering av chefer använder sig utav. Deras flaggskepp helt enkelt. Andra ord som kommer tätt därefter är chefsrekrytering, headhunting och headhunter.

2 grundtyper av företag som sysslar med Executive Search:

1) Dels de som enbart rekryterar VD och de absoluta högsta cheferna. Dessa företag benämner sin tjänst som att de enbart sysslar med Executive Search.

2) De företag som sysslar med chefsrekrytering på alla nivåer. Även mellan cheferna.

Interim management eller Executive Search

Tid är kvalité men också pengar. Ett Search uppdrag tar normalt ett antal månader att genomföra ofta mer än 6 månader och därför erbjuder de företag som uteslutande sysslar med Executive Search även tjänsten interim management. Med interim management menas att man lånar en VD över en viss tid som hanterar glappet mellan den gamle VD:n som slutade och tills den nye VD:n kommer in på sin plats.

Chefsrekrytering

En chef idag år 2015 är en teambuilder mer än den äldre chefens roll som mer var beslutsfattare och då främst de tuffa beslutens ledare. Att rekrytera en bra chef idag innebär att hitta någon med hög social kompetens och hitta en bra människokännare.

16pf

På ett uppdrag som hög chef eller VD är det av högsta vikt att en lämplig kandidat hittas. Därför använder man sig utav personlighetstestet 16pf. Mer om 16pf finns här

Headhunter/rekryteringskonsulten

En bra rekryteringskonsult hittar inte bara en bra kandidat utan helst alltid 3. Detta för att när man hittat de allra bästa på marknaden som finns tillgängliga just nu så är det tyvärr så att dessa alltid har mer än ett alternativ att välja bland. Vill man inte konkurrera med lön utan mera mer mjuka värden som bra arbetsmiljö och bra kollegor så får man acceptera att några av de bästa faller bort under processens gång.

Ett av Sveriges ledande bolag inom är K2 Search AB

Yhtiön joukkue on kriittisin johtoryhmä . Etsi kokenut rekrytointitoimistoja Suomessa >> K2 Search Oy
Suorahaku >>