En managementkonsult = garanterad succé?

Är det alltid en garanterad succé att anlita en managementkonsult?

När skall man anlita en sådan och när kan man låta bli?