Big 4 – PriceWaterhouseCoopers, EY, Deloitte Touche Tohmatsu och KMG

Big 4 är de fyra största och dominerande managementkonsult företagen:

  1. PriceWaterhouseCoopers
  2. Ernst & Young. Numera bara EY
  3. Deloitte Touche Tohmatsu
  4. KMG

PriceWaterhouseCoopers – PwC

Ett av dessa stora jättar som verkligen gillar att byta varumärke med jämna mellanrum. Numera heter de PwC men i Sverige hette de från början (år 1933) Öhrlings Revisionsbyrå. Öhrlings Revisionsbyrå resa mot internationell kändsistatus gick via Öhrlings Reveko (1980), Öhrlings Coopers Lybrand (1995) till PricewaterhouseCoopers (1999). PricewaterhouseCoopers som sedan ändrade sitt varumärke till det kortare PwC 2010.

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/PwC