Ny som chef

Ny som chef är det nya utbildnings begreppet inom branschen för företag som säljer chefsutbildningar. Naturlig utveckling som sker i symbios med kundernas benägenhet att söka efter tjänsten i fråga. Tidigare mera klassiska sökbegrepp är chefsutbildning, ledarskapsutbildning och kurs i ledarskap har fått stå åt sidan för att beskriva situationen som personen är i som har behov av tjänsten = Ny som chef.

Kompetenstrappan är viktig för alla medarbetare men ytterst så för dem som nyss blivit utnämnd till ny chef. Här är det oerhört viktigt att höja kompetensen ett par snäpp:

ny-som-chef

Big 4 – PriceWaterhouseCoopers, EY, Deloitte Touche Tohmatsu och KMG

Big 4 är de fyra största och dominerande managementkonsult företagen:

  1. PriceWaterhouseCoopers
  2. Ernst & Young. Numera bara EY
  3. Deloitte Touche Tohmatsu
  4. KMG

PriceWaterhouseCoopers – PwC

Ett av dessa stora jättar som verkligen gillar att byta varumärke med jämna mellanrum. Numera heter de PwC men i Sverige hette de från början (år 1933) Öhrlings Revisionsbyrå. Öhrlings Revisionsbyrå resa mot internationell kändsistatus gick via Öhrlings Reveko (1980), Öhrlings Coopers Lybrand (1995) till PricewaterhouseCoopers (1999). PricewaterhouseCoopers som sedan ändrade sitt varumärke till det kortare PwC 2010.

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/PwC

Att utbilda sig till managementkonsult

Vad krävs för att bli en bra och ofta anlitad managementkonsult är en fråga jag återkommande funderat på de senaste 10 åren. Nu skall jag ta reda på detta och presentera minst 3 olika alternativ som jag ställer mot varandra:

  1. Learning Tree International – learningtree.se
  2. Executive Management Institute – exmi.se
  3. IFL – ifl.se

Learning Tree och IFL visar upp en jättemängd kurser som alla är specifika för en viss typ av management men inte en specifik managementkonsult kurs. Executive Management Institute gör tvärtom och pekar ut en generell managementkurs och listar upp alla steg eleven skall gå igenom för att passera. Vid första ögonblicket verkar Executive Management Institute vara den kurs jag som lekman skulle ha beställt. Deras upplägg gör att jag känner mig tryggare att få rätt kurs om mitt mål är att bli certifiera managementkonsult efteråt.