Top 10 plugins a WordPress website must have in 2015

WordPress is by now the most famous system to develop websites on. CMS systems of any kind has to benchmark itself against the world leader WordPress. Which are the most important plugins to use with this famous CSM system?

 1. Yoast SEO plugin
 2. Contact Form 7
 3. Login LockDown
 4. Redirection
 5. BulletProof Security
 6. WPtouch Mobile Plugin
 7. WP Super Cache
 8. WooCommerce
 9. Google Analytics by Yoast
 10. Reduce Bounce Rate

Intressanta trender inom Executive Search

1) Tiden en rekrytering för tillåtas ta

2) Mobila plattformar ställer ny krav

3) De mobila plattformarna blir avgörande

Dessa 3 trender kommer att påverka Executive Search branschen på sätt som vissa av bolagen kommer att anpassa sig efter och vissa inte. Hur denna anpassning sker och påverkar i realtid är det denna pågående analys kommer att försöka klarlägga på enklaste möjligaste sätt.

 

Ett av Sveriges ledande bolag inom är K2 Search AB

Yhtiön joukkue on kriittisin johtoryhmä . Etsi kokenut rekrytointitoimistoja Suomessa >> K2 Search Oy
Suorahaku >>

Hotet mot Executive Search företagen: LinkedIn

Flera av de stora Executive Search företagen har problem. Trenden går mot inhouse avdelningar som med hjälp av LinkedIn rekryterar nya chefer själva. Time Warner Group är ett sådant framgångsrikt excempel.

Framtiden med LinkedIn

LinkedIn är här för att stanna det råder det ingen tvekan om. Det är det vi människor som har valt då vi alla är där och nätverkar.

Executive Search företagen

Executive Search företagen + LinkedIn

Det finns de Executive Search företag som verkligen använder LinkedIn och de som är lite avvaktande. Först skall vi titta på skillnaderna dessa företag mellan och rada upp vilka företag som använder LinkedIn allra mest.

Executive Search företagen – LinkedIn

Här har vi en lista på de Executive Search företag som har låg närvaro på LinkedIn
Ett av Sveriges ledande bolag inom är K2 Search AB

Yhtiön joukkue on kriittisin johtoryhmä . Etsi kokenut rekrytointitoimistoja Suomessa >> K2 Search Oy
Suorahaku >>

Executive Search vs Interim management

Executive Search

Executive Search är det finaste ordet företagen som erbjuder rekrytering av chefer använder sig utav. Deras flaggskepp helt enkelt. Andra ord som kommer tätt därefter är chefsrekrytering, headhunting och headhunter.

2 grundtyper av företag som sysslar med Executive Search:

1) Dels de som enbart rekryterar VD och de absoluta högsta cheferna. Dessa företag benämner sin tjänst som att de enbart sysslar med Executive Search.

2) De företag som sysslar med chefsrekrytering på alla nivåer. Även mellan cheferna.

Interim management eller Executive Search

Tid är kvalité men också pengar. Ett Search uppdrag tar normalt ett antal månader att genomföra ofta mer än 6 månader och därför erbjuder de företag som uteslutande sysslar med Executive Search även tjänsten interim management. Med interim management menas att man lånar en VD över en viss tid som hanterar glappet mellan den gamle VD:n som slutade och tills den nye VD:n kommer in på sin plats.

Chefsrekrytering

En chef idag år 2015 är en teambuilder mer än den äldre chefens roll som mer var beslutsfattare och då främst de tuffa beslutens ledare. Att rekrytera en bra chef idag innebär att hitta någon med hög social kompetens och hitta en bra människokännare.

16pf

På ett uppdrag som hög chef eller VD är det av högsta vikt att en lämplig kandidat hittas. Därför använder man sig utav personlighetstestet 16pf. Mer om 16pf finns här

Headhunter/rekryteringskonsulten

En bra rekryteringskonsult hittar inte bara en bra kandidat utan helst alltid 3. Detta för att när man hittat de allra bästa på marknaden som finns tillgängliga just nu så är det tyvärr så att dessa alltid har mer än ett alternativ att välja bland. Vill man inte konkurrera med lön utan mera mer mjuka värden som bra arbetsmiljö och bra kollegor så får man acceptera att några av de bästa faller bort under processens gång.

Ett av Sveriges ledande bolag inom är K2 Search AB

Yhtiön joukkue on kriittisin johtoryhmä . Etsi kokenut rekrytointitoimistoja Suomessa >> K2 Search Oy
Suorahaku >>

Ny som chef

Ny som chef är det nya utbildnings begreppet inom branschen för företag som säljer chefsutbildningar. Naturlig utveckling som sker i symbios med kundernas benägenhet att söka efter tjänsten i fråga. Tidigare mera klassiska sökbegrepp är chefsutbildning, ledarskapsutbildning och kurs i ledarskap har fått stå åt sidan för att beskriva situationen som personen är i som har behov av tjänsten = Ny som chef.

Kompetenstrappan är viktig för alla medarbetare men ytterst så för dem som nyss blivit utnämnd till ny chef. Här är det oerhört viktigt att höja kompetensen ett par snäpp:

ny-som-chef

Big 4 – PriceWaterhouseCoopers, EY, Deloitte Touche Tohmatsu och KMG

Big 4 är de fyra största och dominerande managementkonsult företagen:

 1. PriceWaterhouseCoopers
 2. Ernst & Young. Numera bara EY
 3. Deloitte Touche Tohmatsu
 4. KMG

PriceWaterhouseCoopers – PwC

Ett av dessa stora jättar som verkligen gillar att byta varumärke med jämna mellanrum. Numera heter de PwC men i Sverige hette de från början (år 1933) Öhrlings Revisionsbyrå. Öhrlings Revisionsbyrå resa mot internationell kändsistatus gick via Öhrlings Reveko (1980), Öhrlings Coopers Lybrand (1995) till PricewaterhouseCoopers (1999). PricewaterhouseCoopers som sedan ändrade sitt varumärke till det kortare PwC 2010.

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/PwC

Att utbilda sig till managementkonsult

Vad krävs för att bli en bra och ofta anlitad managementkonsult är en fråga jag återkommande funderat på de senaste 10 åren. Nu skall jag ta reda på detta och presentera minst 3 olika alternativ som jag ställer mot varandra:

 1. Learning Tree International – learningtree.se
 2. Executive Management Institute – exmi.se
 3. IFL – ifl.se

Learning Tree och IFL visar upp en jättemängd kurser som alla är specifika för en viss typ av management men inte en specifik managementkonsult kurs. Executive Management Institute gör tvärtom och pekar ut en generell managementkurs och listar upp alla steg eleven skall gå igenom för att passera. Vid första ögonblicket verkar Executive Management Institute vara den kurs jag som lekman skulle ha beställt. Deras upplägg gör att jag känner mig tryggare att få rätt kurs om mitt mål är att bli certifiera managementkonsult efteråt.